düzləndirmə

düzləndirmə
«Düzləndirmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • düzləndirmək — f. 1. Düz, hamar hala sal(dır)maq, hamarlandırmaq. Bu yerin çala çuxurunu düzləndirmək lazımdır. 2. tex. Nizamlamaq, tənzim etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düzləşdirmək — bax düzləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bulduzer — <ing.> tex. Torpağı kəsmək, çevirib və düzləndirmək üçün traktorun qabağına keçirilən enli bıçaqşəkilli alət (bəzən həmin bıçaq keçirilmiş traktorun özünə buldozer deyilir). Yayıldıqca səhraya buldozerlərin səsi; İnsanlar üstün gəlir bütün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • doldurmaq — f. 1. Boş şeyi dolu etmək, bir şeyin içinə doluncaya qədər şey qoymaq (tökmək), dolu hala gətirmək. Kisəni unla doldurmaq. Vedrəni su ilə doldurmaq. Topu hava ilə doldurmaq. Anbarı odunla doldurmaq. – Qurban . . küpəni götürüb endi həyətə, arxdan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döyəcləmək — f. 1. Bir şeylə döymək, vurmaq. Az qalıb, mənzil başına çatmışıq, – deyə arabaçı öküzləri döyəclədi. T. Ş. S.. 2. Bir şeylə üstündən vuraraq (döyərək) düzləndirmək, yastılatmaq, bərkitmək, basıb sıxlaşdırmaq, bərabərləşdirmək. Damın torpağını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hamarlamaq — f. 1. Yerin və ya bir şeyin səthini hamar hala salmaq, hamar, düz etmək, düzləndirmək. Taxtanı rəndə ilə hamarlamaq. – Dənizin şıltaq ləpələri . . qumu təzədən hamarlayırdı. H. Seyidbəyli. Əhməd . . uzun qəlyanı . . kisənin içinə salıb xeyli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”